پس چون مشکلات ...

نا امیدی در افکارت راه نخواهد یافت تا زمانیکه به یادش باشی

 

 

بسم‌الله

امروز یه وبلاگ نصف و نیمه رو بعد از سال‌ها آوردم بالا تا بتونم بهتر باهاتون در ارتباط باشم٬ گفتم در جریان باشید و همراه. 

۱۸۶